Ceny uvedené výše jsou pouze orientační. 

Cena každé zakázky je kalkulována individuálně na základě poskytnutých podkladů.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za návrh a vizualizaci interiéru je splatná ve dvou částech – záloha a doplatek. 

Záloha 50% je splatná do 7 dnů od data potvrzení rezervace termínu. Uhrazením zálohy potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Dodacími a platebními podmínkami.

Pokud nedojde ve výše uvedeném termínu k úhradě zálohy, je celá zakázka STORNOvána a termín uvolněn pro jiného klienta.

Doplatek 50%  je splatný na základě vystavené faktury, po dokončení návrhu a vytvoření vizualizací a před jejich odesláním na e-mail klienta. Vizualizace jsou na e-mail klienta odesílány vždy až po úplném uhrazení faktury.

Platby jsou přijímány výhradně převodem nebo vkladem na bankovní účet u FIO banky nebo prostřednictvím služby PayPal.  Úhrada v hotovosti není možná. 

K základní ceně návrhu jsou účtovány příplatky za:                                                                                                                                   

* podkrovní prostor

* pokud jsou v místnosti výklenky, klenby, sloupy, trámové stropy, kulatá okna, schody nebo jiné atypické stavební prvky

* kombinaci nového Ikea nábytku a jakéhokoliv nábytku stávajícího

* za multifunkční využití jedné místnosti (např. ložnice + dětský pokoj nebo ložnice + pracovna atd.)

* za pokoj větší než 20 m2

* individuální požadavky klienta

Cena je vždy klientovi sdělena před započetím prací na návrhu a vizualizaci. Pokud po obdržení podrobných  podkladů k zakázce vyhodnotím zakázku jako technicky nebo časově náročnou, mám právo zakázku odmítnout. Klient je ihned o této skutečnosti písemně informován.

Pokud začnu na zakázce pracovat, součástí každého návrhu jsou maximálně dva návrhy nejoptimálnějšího rozmístění  nábytku. Tyto návrhy jsou zaslány klientovi. Pokud si klient z těchto dvou návrhů nevybere, je možné za příplatek začít pracovat na dalším návrhu rozmístění nábytku.

V ceně návrhu a vizualizace je zahrnuta:

* konzultační činnost v průběhu celé zakázky. Během tvorby návrhu jsem s Vámi v kontaktu prostřednictvím WhatsApp nebo jiné podobné aplikace, každý krok návrhu s Vámi konzultuji, takže od začátku až do konce vidíte, co se s Vaším interiérem dělá. Já se Vás ptám, Vy odpovídáte. Schvalujete nebo kladete otázky. Já na ně odpovídám a společně se dostáváme ke konečné variantě Vašeho nového interiéru. Vzhledem k tomu, že celý proces probíhá online, je  v průběhu práce na zakázce nezbytná aktivní součinnost klienta 

* seznam veškerého nábytku, seznam Ikea doplňků použitých v návrhu. Do návrhu dále umisťuji samolepky nebo tapety, které si vyberete v obchodech mých partnerů. V ceně je umístění tapet a samolepek na jedno téma (např. vyberete si samolepky a tapety na téma les. Jejich umístění je zahrnuto v ceně. Pokud byste místo téma les chtěli další variantu, např. na téma safari, v ceně už tato varianta zahrnuta není). Seznam obsahuje odkazy na e-shopy, ve kterých lze doplňky použité v návrhu zakoupit.

V ceně návrhu a vizualizace není zahrnuto:

* dekorování interiéru různými druhy samolepek nebo tapet

* dekorování interiéru podle zaslaných předloh

* jakékoliv dekorování interiéru nad rámec uvedený v předchozím odstavci, tj. dekorace interiéru samolepkami a tapetami na jedno klientem vybrané téma

NOVINKA – za příplatek 1.000 Kč je možné vytvořit vizualizaci pokojíčku s umístěním nábytku v budoucnu. Nejčastěji vytvářím vizualizace vzhledu pokojíčku za 2-4 roky (předškolák – školák, 1 dítě – 2 děti)

2 dětské pokoje s proměnou v čase – návrhy jsou pro nynější stav a návrhy pro budoucnost – např. pokojíčky pro děti do 6ti let věku a školní pokojíčky nebo společný pokojíček na spaní + společná herna přeměněné do dvou samostatných školních pokojíčků.

Cílem těchto návrhů je maximální využití nábytku jeho použitím v obou variantách návrhu tak, aby byl pokojíček plně funkční s drobnými obměnami jak pro dítě např. tříleté tak pro dítě 10ti leté

Pokud Vás moje návrhy oslovily, můžete mě kontaktovat prostřednictvím  kontaktního formuláře.

DŮLEŽITÉ 

* u výrobků použitých ve vizualizaci se mohou vyskytnout odchylky v konstrukci a barvě 

* za přesné zobrazení všech výrobků použitých ve vizualizaci nepřebírám záruku   

* barvy ve vizualizaci jsou ovlivněny mnoha faktory, např. použitým osvětlením, použitým okolím domu nebo intenzitou                                 slunečního svitu, proto se  reálné barvy jednotlivých materiálů mohou od vizualizace lišit

* vizualizace slouží pro představu, jak bude interiér vypadat s vybraným typem a množstvím nábytku, bytovými doplňky a                              barvami 

* vizualizace není zobrazením reality a realitu nenahrazuje

* mezi vizualizací a realitou vždy budou rozdíly a za tyto rozdíly nepřebírám odpovědnost

* nenavrhuji dekorace, ale efektivní a funkční rozmístění nábytku (dekorace jsou jen doplněk návrhu a slouží jako příklad)

* výrobci neustále aktualizují vyráběný nábytek a doplňky, mění se rozměry, barvy i dekory. Zasílané seznamy nábytku obsahují nábytek    a  doplňky,  které prodejci nabízeli k datu uvedenému v seznamu. Pokud se do data objednání nábytku změní jeho velikost, barva,            dekor nebo způsob instalace, nenesu za tyto změny žádnou odpovědnost

* před objednáním jakéhokoliv nábytku nebo doplňku ze zaslaného seznamu je nutné (díky neustálým změnám velikostí, barev a                dekorů) VŽDY zkontrolovat velikost, barvu, dekor a způsob instalace objednávaného nábytku a doplňků

* dále se před objednáním jakéhokoliv nábytku nebo doplňku ujistěte, že je technicky možné nábytek nebo doplněk ve Vašem interiéru      instalovat vzhledem k jeho výšce, šířce, hloubce a způsobu instalace

* případné atypy typu  krycí desky nebo desky stolů do návrhu umisťuji pouze v případě klientova souhlasu

* součástí vizualizací nejsou technická řešení ani výkresová dokumentace k případným atypickým zakázkově vyráběným částem                   interiérů

* technická řešení a výkresovou dokumentaci k atypickým zakázkově vyráběným částem interiéru zajišťuje zhotovitel atypu

* nábytek na míru online NENAVRHUJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Máte-li jakýkoliv dotaz nebo individuální požadavek, kontaktovat mě můžete ZDE

 

 

© 2021 INTERIERONLINE.CZ | Bc. Dita Burianová, Kapalínova 1026/13, 274 01 Slaný | IČO: 70106177 | WEBDESIGN © Patrik Burian 2021

Veškerá obrazová dokumentace na webu je majetkem webu INTERIERONLINE.CZ a bez výslovného souhlasu nesmí být kopírována a zveřejňována.